Werkwijze

Persoonlijke aandacht op de huiswerkbegeleiding

Kleinschalig & persoonlijke aandacht

LeerSlim is een bijles- en huiswerkinstituut waar uw kind persoonlijk begeleid wordt door bekwame docenten en coaches. Wij werken met kleine groepen en vaste begeleiders. Waar uw kind geen nummer is, maar waar geluisterd wordt naar de behoeften van elk kind afzonderlijk en rekening gehouden wordt met valkuilen. Wij zijn niet bang om die stap extra te zetten voor onze leerlingen en spannen ons voor iedere leerling 100% in.

Omgeving zonder afleiding

Tijdens de huiswerkbegeleiding is er geen ruimte voor telefoons, tablets en andere afleiders. Er wordt een rustige omgeving geboden waar uw kind zich goed kan focussen op het huiswerk, zodat er daarna tijd is om zonder stress van de vrije tijd te genieten. Het volgen van een bijles zorgt eveneens voor een moment waarop er volle aandacht is voor het vak, zonder dat er afleidingen van buitenaf komen. Dit is efficiënt en leerzaam!

Vertrouwen

Bij LeerSlim hebben wij vertrouwen in onze leerlingen. Leren, hoe vervelend of saai het soms ook kan zijn, doe je voor jezelf. Deze boodschap willen wij graag meegeven aan onze leerlingen. De nadruk ligt op het eigen kunnen, wij sturen bij waar nodig.

Streven naar zelfstandigheid

Wij streven er naar dat onze leerlingen zelfstandig leren werken. Zelfstandig kunnen plannen, leren en werken is zeer waardevol voor de schoolcarrière en de verdere studieloopbaan. Stapsgewijs werken wij samen met de leerling toe naar zelfstandigheid. Op de huiswerkbegeleiding door niet vóór de leerling maar mét de leerling te plannen en de juiste leerstrategieën aan te leren. Bij onze bijlessen door de stof op zo’n manier aan te leren dat de leerling er later zelf mee aan de slag kan en kennis te ontwikkelen waar op voortgebouwd kan worden.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de huiswerkbegeleiding of bijles van LeerSlim? Mail naar info@leerslim.nl.