Huiswerkbegeleiding Groningen

Tarieven  Aanmelden

Wat houdt huiswerkbegeleiding bij LeerSlim in?

Bij de huiswerkbegeleiding van LeerSlim werken wij samen met uw kind aan een goede basis om te leren. In ons pand in Groningen bieden wij een afleidings-vrije omgeving, waar uw kind in alle rust bezig kan met het huis- en leerwerk. Stapsgewijs werken wij toe naar een zelfstandige manier van leren, waardoor uw kind zelf kan plannen en weet welke leerstrategie er wanneer kan worden toegepast.

Dagelijks werken wij bij binnenkomst met de leerling aan een planning voor het huiswerk en toetsen. Deze planning maken wij samen met de leerling. Met behulp onze instructies zal de leerling steeds meer werk zelf inplannen. Voor leerwerk hanteren wij de regel dat herhaling van de stof de sleutel is tot succes. Bij het aanleren van de planvaardigheid leert de leerling zichzelf goed kennen en wordt de leerling geholpen inzicht te krijgen in de tijd die nodig is voor huiswerk en leerwerk. Dat is waardevol voor nu, maar ook zeker voor de toekomst.

Nadat het huiswerk is ingepland gaat de leerling zelfstandig aan de slag. De takenlijst voor de dag wordt afgewerkt en wanneer een taak afgerond is wordt het maak- of leerwerk besproken of overhoord. Tussendoor is er ruimte voor inhoudelijke vragen en worden leerlingen begeleid in hoe zij het beste kunnen leren.

Wilt u meer weten over onze werkwijze of heeft u vragen? Mail naar info@leerslim.nl.

Wanneer is huiswerkbegeleiding iets voor uw kind?

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor huiswerkbegeleiding. Waar de één het moeilijk vindt om te beginnen met het huiswerk, vindt de ander het lastig om het leerwerk in te plannen. Vaak willen leerlingen wel leren, maar weten zij niet goed hoe zij het aan moeten pakken. De huiswerkbegeleiding van LeerSlim kan in veel lastige situaties een uitkomst bieden. Wij helpen uw kind graag verder als het even niet meer vanzelf gaat. Wij nemen u een zorg uit handen en werken samen met uw zoon of dochter toe naar een goede basis om te leren.

De huiswerkbegeleiding van LeerSlim kan voor u en uw kind een uitkomst bieden in de volgende situaties:

  • Uw kind heeft moeite met het maken van een goede planning voor huiswerk en toetsen en komt daardoor vaak in tijdsnood.
  • Uw kind kan zich niet goed motiveren om huiswerk te maken of te leren voor een toets en haalt daarom niet de optimale resultaten.
  • Uw kind is thuis snel afgeleid en zou baat hebben bij een rustige, afleidings-vrije omgeving.
  • Uw kind vindt het moeilijk om aan het huiswerk te beginnen.
  • Uw kind ervaart stress door de grote werkdruk van school en lijdt hieronder.
  • Uw kind haalt (te) lage cijfers op school, terwijl hij/zij met een steuntje in de rug beter zou kunnen.
  • Uw kind besteedt veel tijd aan het maken van huiswerk, maar krijgt het vaak niet af.
  • Uw kind wil wel graag leren, maar weet niet wat de juiste leerstrategieën zijn.
  • Uw kind is onzeker over zijn of haar eigen kunnen en presteert daardoor niet optimaal.

Tarieven  Aanmelden