Bijles Rekenen

Bij LeerSlim kun je terecht voor bijles Rekenen in Groningen. Onze docenten zijn speciaal geselecteerd op hun expertise en vaardigheid in dit vak, zodat zij je extra goed kunnen helpen.

Sinds een aantal jaar is de Rekentoets een verplicht onderdeel voor het behalen van het eindexamen. Veel leerlingen hebben moeite met de manier van rekenen. De docent van LeerSlim helpt je door de stof heen en beantwoordt al je vragen. Er wordt aandacht besteed aan rekenregels én begrijpend lezen van de opgaven. Samen werken jullie toe naar een goede manier van leren en een voldoende op de volgende toets!

Een goede basis

Bij LeerSlim streven wij er naar de stof op zo’n manier aan te leren dat de leerling er in de toekomst zelf mee aan de slag kan. Er wordt gewerkt aan een goede en stabiele basis van kennis waar op voortgebouwd kan worden.

Bijles aan huis

Bij LeerSlim komt de docent bij de leerling aan huis. Zo werkt de leerling in een vertrouwde omgeving waardoor er extra veel aandacht is voor de bijles zelf. In overleg is het ook mogelijk om de bijles op onze locatie te geven.

Aanmelden Tarieven